Sau đây là một số điều khoản – quy định từ website TaiZalo có địa chỉ http://taizalo.info cập nhật lần cuối từ ngày 06/05/2017. Các điều khoản sau có thể thay đổi hoặc trong tương lai để phù hợp hơn với tình trạng website.

1. Bản quyền

  • Bài viết: Các bài viết của TaiZalo.inFo được đăng tải được phát hành chính thức, do đó chúng tôi không chấp nhận việc các bài viết này được sao chép vào các nguồn khác. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện ra các bài viết vi phạm, cố tình đăng tải trên nguồn khác – chúng tôi có quyền báo cáo lên các cơ quan có thẩm quyền để lấy lại sự công bằng. Nếu bạn cho rằng bản quyền của bạn đã bị vi phạm, vui lòng liên hệ với chúng tôi để cùng trao đổi, giải quyết hợp lí.
  • Zalo: Là ứng dụng do NPH VNG sở hữu do đó chúng tôi chỉ cung cấp các link tải về chính thức có tại trang chủ của Zalo.

2. Vấn đề tài khoản

Như đã nói Zalo là app của VNG, do đó vấn đề bảo mật tài khoản đều dựa trên sự quản lý của họ. TaiZalo.inFo chỉ là một site cung cấp đường dẫn tải về chính thức và thông tin hữu ích cho người dùng, do đó các thông tin tài khoản sẽ không liên quan đến chúng tôi.

Người sử dụng có quyền chia sẻ thông tin tài khoản cho bất cứ ai nếu muốn và chịu trách nhiệm khi có sự cố về vấn đề này.

3. Quản lý nội dung

Trong quá trình sử dụng, các bài viết hoặc bình luận do thành viên – người sử dụng đăng tải sẽ được quản lý chặt chẽ. Nếu phát hiện các trường hợp thông tin phản hồi có ý động đả kích, spam, không phù hợp với thuần phong mỹ tục đều sẽ bị xóa ngay lập tức và sẽ có biện pháp mạnh hơn đối với người sử dụng vi phạm.


Danh mục